prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

PRO DOMO | Noutati | Media | Stagiari

         
 

STAGIARI

 
 
Evaluarea stagiarilor din anul III semestrul II se va face conform urmatorului program:

Vineri 21 septembrie ora 16:00 - proba scrisa
Sambata 22 septembrie - in functie de programul stabilit de fililala centru - proba orala


Disciplinele de examen sunt urmatoarele:

EC
Proba scrisa: Audit, IFRS, Etica
Proba orala: Audit, IFRS

CA
Proba scrisa: Etica, Drept*
Proba orala: Etica

* Pentru disciplina Drept, contabilii autorizati vor avea acces la cursul filmat si suportul de pe platforma aferente intalnirii 1 din iulie (Dreptul muncii).
 
 

În atenția stagiarilor din anul I: A fost lansat volumul „Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar”, ediția a II-a, revizuită și adăugită


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a lansat volumul Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar, ediția a II-a, revizuită și adăugită, publicație semnată de conf. univ. dr. Ioana Nely Militaru, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București.

Publicația se adresează stagiarilor din anul I, fiind disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 de lei.

Lucrarea debutează cu un studiu introductiv în dreptul afacerilor, care sunt prezintă conceptele fundamentale ale teoriei dreptului, ramurile dreptului intern și caracterul interdisciplinar al normelor juridice aplicabile în afaceri. În continuare, volumul tratează raportul juridic de afaceri, structurat în cinci capitole: Raportul juridic civil. Raportul juridic de afaceri, Persoana fizică. Profesionistul persoană fizică, Persoana juridică, Conţinutul raportului juridic civil, Obiectul raportului juridic.

În cea de-a treia parte a lucrării, Contractul, sunt clasificate documentele de acest tip, modalitățile de încheiere a unui contract, principiile și formele de nulitate, fiind prezentată în detaliu și noțiunea de prescripție extinctivă, domeniul și invocarea acesteia, precum și regulile generale și speciale privind cursul prescripției.

Titlul IV, intitulat Elemente de drept societar, expune noțiuni legislative privind raportul de drept societar, fondul de comerț, contractul de societate potrivit Codului civil. Totodată, sunt tratate aspecte privind reglementarea societăților, contractul de societate, statutul unei entități economice, formalitățile necesare constituirii acestora și efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societăților. De asemenea, parcurgând lucrarea, stagiarii din anul I se pot documenta asupra demersului de constituire a societăților pe acțiuni și a societăților în comandită pe acțiuni, formelor juridice ale societăților, despre funcționarea acestora și regulile comune și specifice de respectat.

În ultimele capitole ale volumulului sunt detaliate dispozițiile legale privind excluderea și retragerea asociaților, respectiv despre modificarea actului constitutiv al societății.

Consultați cuprinsul cărții aici.

 
 
O nouă publicație de interes pentru stagiarii CECCAR: Elemente de Dreptul Muncii, ediția a II-a, revizuită - http://ceccar.ro/ro/?p=11611
 
 
Rezultatele evaluarii stagiarilor anului I, II si III, din zilele de 08 – 10 iunie 2018, sunt afişate la sediul Filialei CECCAR Caras-Severin. Contestaţiile se pot depune la sediul CECCAR Filiala Caras-Severin până luni, 25 iunie 2018, ora 12.00, cu precizarea că după expirarea termenului nu se vor mai primi contestaţii.
 
 
Dragi stagiari,

Vă transmitem anexat programarea evaluării şi reexaminării pentru primul semestru al anului 2018 (Planificare evaluare si reexaminari sem I 2018).

De asemenea, vă facem cunoscut faptul că, stagiarii care au parcurs anul III de stagiu în cursul anului 2017 însă nu au promovat toate disciplinele, au posibilitatea consultării suporturilor de curs ​în cadrul platformei CECCAR, în baza userului şi a parolei primite prin e-mail, (CRF Caiet de practica An 3 S1 2018) si (FISC Caiet de practica An II S1 2018)

Totodată dorim să vă facem cunoscut faptul că în vederea susţinerii reexaminării stagiarii au obligaţia achitării taxei de 25 lei +TVA pe probă de examen. Taxa de reexaminare de 25 lei +TVA pe probă de examen este valabilă pentru stagiarii care nu au promovat reevaluarea organizată în ianuarie 2018.

Stagiarii care sunt la prima reevaluare nu vor achita taxa de reexaminare mai sus menţionată.
 
 
Evaluarea aferentă semestrului I de stagiu pentru anii I, II și III va avea loc în luna iunie a anului în curs, la sediul filialelor CECCAR centru de stagiu, conform programului de mai jos.

Anul I
- Proba scrisă: 10 iunie ora 9.00
- Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

- Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor
- Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitate managerială.

Anul II
- Proba scrisă: 9 iunie ora 9.00
- Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

- Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor
- Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Fiscalitate, Contabilitatea institutiilor publice și Contabilitatea organizatiilor non-profit.

Anul III
- Proba scrisă: 8 iunie ora 16.00
- Proba scrisă constă în evaluarea celor doua discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

- Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor
- Proba orală constă în evaluarea caietului de practica aferent disciplinei Directive europene în domeniul contabilităţii (echivalent Contabilitate și raportare financiară).
 
 
Instructiunile de derulare a examenului de aptitudini, sesiunea aprilie 2018 şi listele cu candidaţii înscrişi în cadrul centrului de examen Timis.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă va duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Examenul de aptitudini se va susţine după urmează:

- În ziua de 21 aprilie 2018, începând cu ora 09.00, se va organiza proba scrisă cu o durată de 6 ore. Nota de promovare pentru proba scrisă este 7 (şapte).

- În ziua de 28 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, se va organiza proba orală. Nota de promovare pentru proba orala este 7 (şapte).

Rezultatele aferente probei scrise se vor afişa în perioada 25 – 26 aprilie 2018, la sediul filialelor. Pentru candidaţii declaraţi respinşi se primesc contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, contestaţii care se pot transmite pe adresa de e-mail: contestaţii@ceccaro.ro. Rezultatele în urma verificării contestaţiilor vor fi afişate în data de 27 aprilie 2018, la sediul filialelor.

Instructiuni aptitudini aprilie 2018 >> Descarca
Plan de conturi >> Descarca
Liste sali EC >> Descarca
Liste sali CA >> Descarca

 
 
Centrele de stagiu pentru sesiunea aprilie 2018 a examenului de aptitudini >> Descarca
 
 

Programa completa pentru sesiunea examenului de aptitudini din aprilie 2018

 

CA Tematica Aptitudini aprilie 2018 >> Descarca

EC Tematica Aptitudini aprilie 2018 >> Descarca

 
 
Dragi stagiari,

Atasat gasiti tematica pentru examenul de aptitudini din sesiunea 21-28 aprilie


http://ceccar.ro/ro/?page_id=67
http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/03/EC-Tematica-Aptitudini-aprilie-2018.pdf
http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2018/03/CA-Tematica-Aptitudini-aprilie-2018.pdf

Forma finală a programei va fi publicată ulterior obținerii avizului din partea Ministerului Finanțelor Publice
 
 
Stimaţi colegi,

Pentru o bună organizare a sesiunii examenului de aptitudini, din zilele de 21 şi 28 aprilie 2018 dorim să vă facem cunoscute următoarele aspecte:


Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.

De asemenea, pentru sesiunea examenului de aptitudini din aprilie 2018 vă rugăm să aveţi în vedere şi dosarele stagiarilor care se încadrează pentru reducerea/recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8), respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din

Regulamentul privind efectuarea stagiului.

Pentru întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. nr. 00/33 din 17.02.2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Va instiintam ca, dosarele se depun la sediul filialei Caras Severin din strada GA Petculescu nr. 7, sc. 1, ap. 1, pana la data de 20 martie 2018.
 
 
Informare stagiari

Dorim sa va informam ca stagiarii, pot participa online atat la pregatirea teoretica cat si la cea practica, nemaifiind nevoie sa se deplaseze la centrul arondat.

Cursurile online contin inregistrarea prezentarilor de la filiala Bucuresti si vor fi disponibile pentru toti stagiarii, indiferent daca au optat pentru participarea online sau la cea de la sala.

Caietele de practica aferente fiecarei discipline vor fi prezentate de lectori la curs dupa care vor fi incarcate in platforma online alaturi de suporturile de curs de catre Directia informatica.
 
 
Evaluarea 2017 a stagiarilor filialei C.E.C.C.A.R. Caras Severin se va organiza în zilele de:

- 17 iunie 2017 – proba scrisă şi orală (pentru stagiarii din anii II, III)
- 21 octombrie 2017 - proba scrisă şi orală (pentru stagiarii anului III, care urmează să susţină examenul de aptitudini în sesiunea 2017)
- 9 decembrie 2017 proba scrisa si orala pentru stagiarii anului II
 
 
Evaluarea semestrului II 2016 a stagiarilor filialei C.E.C.C.A.R. Caras Severin se va organiza în zilele de:

- 11 decembrie 2016 – proba scrisă şi orală (pentru stagiarii din anii I, II)
- 16 octombrie 2016 - proba scrisă şi orală (pentru stagiarii anului III, care urmează să susţină examenul de aptitudini în sesiunea 2016)
 
 
In atentia stagiarilor,

Luni 16 mai 2016 va avea loc extragerea subiectelor de rezolvat pentru proba scrisa.
Evaluarea semestriala pentru stagiarii anului I ,II si III va avea loc duminica 22 mai 2016. Stagiarii din anul I trebuie sa fie prezenti la ora 10.00 cei din anul II la ora 11.30, iar cei din anul III la ora 13.00.Evaluarea se va desfasura la sediul filialei.
 
 
In atentia stagiarilor,
Stagiarii anilor I, II si III vor incepe pregatirea luni 9 mai 2016 la ora 16.00 la sediul filialei.
 
 
In atentia stagiarilor,
Evaluarea semestriala pentru stagiarii anului I si II va avea loc sambata 12 decembrie 2015.Stagiarii din anul I trebuie sa fie prezenti la ora 10.00 si cei din anul II ora 11.00.
 
 
In atentia stagiarilor,
Stagiarii anului I si II vor incepe pregatirea joi 26 noiembrie 2015 la ora 16.00 la sediul filialei.
 
 
In atentia stagiarilor
Pentru stagiarii anului III evaluarea semestriala se va desfasura sambata 10 octombrie ora 10.00 la sediul filialei.
 
 
In atentia stagiarilor,
Stagiarii anului III incep pregatirea joi 1 octombrie 2015 la ora 16.00 la sediul filialei.
 
 
In atentia stagiarilor,
Vă aducem la cunoştinţă că în data de 23 mai 2015 începând cu ora 10.00 la sediul filialei va avea loc evaluarea semestrială. In data de 18 mai 2015 va avea loc extragerea subiectelor pentru proba scrisă.
 
 
In atentia stagiarilor,
Incepând cu 4 mai 2015 de la ora 16.00 se desfăşoară cursurile pentru stagiari in sala de curs de la sediul filialei.
 
 
In atentia stagiarilor din anul I si II,
In data de 8 decembrie 2014 se extrag subiectele de rezolvat pentru proba scrisa, iar in data de 13 decembrie 2014 ora 10.00 la sediul filialei se va desfasura proba scrisa si orala.
 
Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO92 RNCB 0103 0441 8094 0001 - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la BCR Reşiţa. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.