prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

PRO DOMO | Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

 

 

STIMATI COLEGI

Cei care sunteti interesati sa faceti parte din G.E.J. incepand cu anul
2016 , aveti posibilitatea de a va inscrie la sediul filialei in perioada 16.11.2015-
24.11.2015, examenul urmand a se tine pe data de 03.12.2015. Inscrierea se
face in baza unei cereri la care se ataseaza o fisa de optiuni, a caror model se
gaseste postat pe site-ul filialei noastre. Tematica si bibliografia privind pregatirea

d-voastra o gasiti pe site-ul filialei CECCAR Caras. 

 

>> Descarca tematica expertiza contabila

>> Descarca fisa de optiuni

>> Descarca cerere inscriere contabila

 
 
Curs Fonduri Europene
Luni 12 octombrie 2015 ora 16.00 la sediul filialei va incepe cursul "Fonduri europene"
 
 

EXAMEN ADMITERE LA STAGIU
18 octombrie – 25 octombrie 2015


In perioada 18 octombrie – 25 octombrie 2015 se va desfăşura examenul de admitere la stagiu. In ziua de 18 octombrie 2015, va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile de expert contabil si contabil autorizat;

In ziua de 25 octombrie 2015 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică si financiară a intreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină si deontologia profesiei contabile.

Înscrierile se fac la sediul filialei pâna in data de 18 septembrie 2015.
 

Programa examen acces EC 2015 >> Descarca

 

Programa examen acces AC 2015 >> Descarca


Acte necesare inscrierii la examenul de admitere la profesie >> Descarca

Cerere de înscriere >> Descarca

Curriculum Vitae >> Descarca

 
 
A aparut Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014". Cartea este de vanzare la sediul filialei.
 
 
Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedura fiscala, aprobat de Guvern in sedinta din 25.03.2015, aflat in procedura parlamentara la Senat, in sensul eliminarii dispozitiilor privind obligatia expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operatiunile in lei sau valuta, despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro. >> Descarca
 
 

ALEGERI ANTICIPATE

Avind in vedere procedura de alegere a presedintilor consiliilor filialelor pentru mandatul 2016-2020 potrivit Masurilor 56/2009 va comunicam in atasament lista candidatilor nominalizati pentru functia de presedinte al filialei Caras-Severin impreuna cu referatele intocmite de comisia de nominalizare care a analizat candidaturile depuse.

Va invitam ca pina in data limita de 31martie sa veniti la filiala pentru exprimarea optiunii dvs. cu privire la noul presedinte.

Veti avea in vedere votarea unuia din candidati de pe lista candidatilor nominalizati. Exprimarea vointei de vot se face prin anularea/bararea cu o linie a pozitiei/numelui candidatului neagreat, fara a inscrie un alt nume.

Votul nu se semneaza, nu se parafeaza de catre alegator. Nerespectarea acestor precizari va conduce in mod automat la anularea votului alegatorului.

Procedura depunere vot:

-prezentarea la sediul filialei
-semnarea in lista membrilor cu drept de vot
-exprimarea votului direct pe lista candidatilor ce poarta stampila filialei, conform instructiunilor de mai sus
-introducerea formularului in urna sigilata a filialei

Pina la data de 30 aprilie 2015 Comisia de nominalizare si comisia de validare va aduce la cunostinta membrilor numele viitorului presedinte al filialei urmind ca acesta sa fie prezentat in Adunarea generala de dare de seama si alegeri organizata in trimestrul I 2016.

 

Lista candidati >> Descarca

Referat candidat Azap Mihaela >> Descarca

Referat candidat Corbeanu Camelia Liliana >> Descarca

REZULTATE ALEGERI >> Descarca

 
 
CURS CONTROL DE CALITATE CABINET/GESTIUNE CALITATE CABINET

Vineri 20 februarie 2015 la ora 16.00 va incepe cursul "Control de calitate cabinet/ Gestiune calitate cabinet" care se va desfasura la sediul filialei."
 
 
 
CURS EVALUARE ECONOMICA A INTREPRINDERII

Miercuri 10 februarie 2015 la ora 16.00 va incepe cursul "EVALUARE ECONOMICA A INTREPRINDERII" care se va desfasura la sediul filialei."
 
 
CECCAR informeaza ca termenul limita pentru acordarea vizei anuale contabililor autorizati si expertilor contabili este 31 ianuarie 2015.

Formulare necesare acordării vizei pe 2015:

Cerere acordare viza PF 2015 >> Descarca
Cerere acordare aviz PJ 2015 >> Descarca
Declaratie incompatibilitati 2014 >> Descarca
Raportul anual de activitate 2014 >> Descarca
 
 
ALEGERI PREȘEDINTE FILIALĂ

Potrivit pct.67 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR, republicat, cu modificările șiI completările ulterioare, “Pentru asigurarea continuității, alegerea viitorului președinte se face cu un an înaintea expirării mandatului presedintelui în funcție, fără ca perioada respectivă să influențeze durata mandatului noului președinte”

Avînd în vedere organizarea procedurii de alegere a președintelui consiliului filialei Caraș-Severin pentru mandatul 2016-2020 potrivit Măsurilor 56/2009, pînă la data de 31 ianuarie 2015 se vor primi la sediul filialei declarațiile de candidatură pentru funcția de președinte, completate la toate rubricile.

Declarație de candidatură >> Descarca
 
 
În ziua de 14 februarie 2015 ora 10,00 în Sala de conferințe a Best Western Hotel Rogge Reșița, din Reșița, str. I.L.Caragiale, nr.12, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Caraş-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Invitatie Adunare Generala >> Descarca

 
 
În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.
Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Depunere raport de activitate anual online >> Descarca

Instructiuni >> Descarca

 
 
EXAMEN GEJ 2014

Vă comunicăm că examenul GEJ 2014 se va desfăşura in data de 03.12.2014 ora 16.00 la sediul filialei.

Înscrieri GEJ perioada 01.11.2014 - 24.11.2014. Condiţiile de inscriere sunt membru activ si cotizaţiile plătite la zi.

Cerere inscriere GEJ 2014 >> Descarca

Tematica GEJ 2014 >> Descarca

Fisa optiuni GEJ 2014 >> Descarca
 
 
CURS AUDIT SI CERTIFICARE

Luni 15 decembrie 2014 la ora 16.00 va incepe cursul "Audit si certificare" care se va desfasura la sediul filialei."
 
 

Proiecte de modificare a unor acte normative în domeniul contabilităţii:

Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991; Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglemetată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012; Proiect de Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

 

Referat de aprobare >> Descarca

 

Referat de aprobare privind ordinul ptr. aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate  >> Descarca

 

Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate >> Descarca

 

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate >> Descarca

 

Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piațăreglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

>> Descarca

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991  >> Descarca

 

NOTA DE FUNDAMENTARE >> Descarca

 
 

CURS CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE


Vineri 21 noiembrie 2014 la ora 16.00 va incepe cursul "Contabilitate si control de gestiune" care se va desfasura la sediul filialei."

 
 
Extras din Hotarirea nr.14/40 din 28.10.2014 a Consiliului Filialei CECCAR Caras-Severin

„Art.1 – Se aprobă desemnarea d-nei Azap Mihaela în funcția de președinte interimar al Consiliului Filialei CECCAR Caraș-Severin pînă la alegerea unui nou președinte, perioadă în care președintele interimar va avea drept de semnătură ca reprezentant legal al Filialei pe documentele uzuale.”
 
 
EXAMEN APTITUDINI 2014

Va comunicam ca examenul de aptitudini din acest an pentru stagiarii anului III de stagiu care si-au indeplinit obligatiile potrivit Regulamentului de stagiu se va desfasura in zilele de 16 noiembrie 2014 - proba scrisa si 23 noiembrie 2014- proba orala.
 
 

CURS FONDURI EUROPENE


Joi 30 octombrie 2014 la ora 16.00 va incepe cursul "Fonduri europene" care se va desfasura la sediul filialei.

 
 

Lista candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR

>> vezi lista candidatilor <<

 
 
In atentia stagiarilor din anul III,
In data de 13 octombrie 2014 se extrag subiectele de rezolvat pentru proba scrisa, iar in data de 18 octombrie 2014 ora 10.00 la sediul filialei se va desfasura proba scrisa si orala.
 
 

CECCAR

ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN


NE OFERĂ PRILEJUL DE A ADRESA PROFESIONIŞTILOR
CONTABILI CELE MAI SINCERE FELICITĂRI ŞI A LE
DORI MULT SUCCES ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ.
21 SEPTEMBRIE 2014
Restaurant Andy, Piaţa Reşiţa Sud, ora 10,00.


INVITAŢIE


Oamenii de afaceri ai secolului XXI, au întodeauna în preajma lor un profesionist contabil, care, prin cunoştinţele şi judecata profesională şi în spiritul unui cod etic, contribuie la succesul şi dezvoltarea managementului respectivei intreprinderi.
Probabil că ştiţi deja, Corpul Experţilor Contabil şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) gestionează activităţile de pregătire şi deontologie profesională a tuturor profesioniştilor contabili din România, indiferent de calitatea pe care o au: experţi contabili, contabili autorizaţi, directori economici, contabili şefi, şefi servicii financiar-contabile sau contabili angajaţi în diferite ramuri ale economiei.
Anul acesta manifestările vor avea o semnificaţie aparte fiind organizate sub egida „Directiva 34/2013 a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene – Asteptari si provocari in evolutia profesiei contabile”.
Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca „Zi naţională a contabilului român” CECCAR Filiala Caras-Severin, are plăcerea de a vă invita, începînd cu orele 10,00 la Restaurantul Andy, Piaţa Resiţa Sud, să vă bucuraţi alături de noi, la manifestările ocazionate de această zi.
Veţi avea ocazia să întîlniţi, pe lîngă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru şi oameni de afaceri, şi colegi de-ai dumneavoastră din profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv.

Vă rugăm confirmaţi participarea pe adesa de mail a filialei sau telefonic la numărul 0255 220 721.

Cu respect,

Director executiv
Ec. PINTEA LIDIA

 
 
 
COMUNICAT

„În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014”

>> Descarca declaratia de candidatura

 
 

Pentru noi, toti, a inceput o noua zi, cu planuri de a face fata bucuriilor, supararilor, de a rezolva obstacole, de a ne intilni cu semenii, de a vorbi, de a visa, de a privi….

Viata e un dar primit, returnabil, nu depinde de noi cind trebuie dat inapoi. Cel ce returneaza darul mai repede decat am crede noi oamenii ca s-ar cuveni, pleaca in alte lume lasand in urma familie, prieteni, cunostinte care se intreaba, necuvenit: De ce? Cum a fost posibil sa se intimple asta?

Dar ceea ce mintea noastra nu poate cuprinde s-a intimplat ieri, 8 septembrie, la amiaza: RADA DANUT nu mai e printre noi.

RADA DANUT, cel care a fost presedintele filialei, profesor universitar doctor a plecat, nu mai e, ne-a lasat cu multa durere in suflete si multe intrebari fara raspuns.

DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA IN PACE!

 
 
EXAMEN ADMITERE LA STAGIU
5 octombrie – 12 octombrie 2014


In perioada 5 octombrie – 12 octombrie 2014 se va desfăşura examenul de admitere la stagiu. In ziua de 5 octombrie 2014, va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile de expert contabil si contabil autorizat;

In ziua de 12 octombrie 2014 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică si financiară a intreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină si deontologia profesiei contabile.

Înscrierile se fac la sediul filialei pâna in data de 6 septembrie 2014.

Acte necesare inscrierii la examenul de admitere la profesie >> Descarca

Cerere de înscriere >> Descarca

Curriculum Vitae >> Descarca
 
 
Stimati colegi,

In intervalul 11.08.2014 -09.09.2014 auditorul de calitate al filialei isi va efectua concediul de odihna. Daca aveti rapoarte de expertiza contabila judiciara finalizate, le puteti prezenta pentru viza, pana in data de 08.08.2014. Dupa aceasta data, va adresati filialei.
 
 
PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat, sesiunea 2014 >> Descarca

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, sesiunea 2014 >> Descarca

Cartea GHIDUL PENTRU PREGĂTIREA CANDIDAŢILOR LA EXAMENUL DE ACCES LA STAGIU ED.III 2014 poate fi achizitionat de la filială. Preţul Ghidului este 75 lei.

 
 

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

 

 
 
In atentia stagiarilor,

Sambata 17 mai 2014 la ora 10.00 la sediul filialei va avea loc evaluarea semestriala.
 
 
În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.
Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

Asculta online www.radiolight.ro
 
 
In atentia stagiarilor
Va aducem la cunostinta ca luni 5 mai 2014 ora 16.00 la sediul filialei incep cursurile pentru stagiari.
 
 
Interviu acordat de presedintele filialei Caras Severin domnul prof.univ. dr. Danut Rada, ziarului ARGUMENT >> Vezi articol
 
 
Studiu privind piața serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor >> Descarca
 
 
Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, Bucureşti - 14 martie 2014. >> Descarca
 
 
IN ATENTIA STAGIARILOR

„Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar contabil”, link-ul de unde pot fi descarcate documentele care trebuie completate:

http://formare.contatic.ase.ro/mod/folder/view.php?id=100
 
 
În ziua de 22 februarie 2014 ora 10,00 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa, str.Libertăţii, nr.40, etajul II, camera 94, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Caraş-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Invitație adunare generală >> Descarca

Declarație candidatură >> Descarca
 
 
Incepand cu data de 13 februarie ora 16.00 la sediul filialei se va desfăsura cursul CONTROL DE CALITATE IN CABINET/GESTIUNE CABINET DE EXPERTIZA CONTABILĂ
 
 
 

Depunere raport de activitate anual online >> Descarca

Instructiuni >> Descarca

 
 

CECCAR informeaza ca termenul limita pentru acordarea vizei anuale contabililor autorizati si expertilor contabili este 31 ianuarie 2014.

Formulare necesare acordării vizei pe 2014:

Cerere acordare viza PF 2014 >> Descarca
Cerere acordare aviz PJ 2014 >> Descarca
Declaratie incompatibilitati 2013 >> Descarca
Raportul anual de activitate 2013 >> Descarca

Lista clienti 2013 >> Descarca
 

 
 
„Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.”

>> Descarca

 
 
În calitate de expert contabil care a optat să facă parte din Grupul Expertilor Judiciari, pentru a vă menţine poziţia în lista petru anul 2014 ca să fie trimisă la Ministerul Justitiei aveti obligaţia de a solicita şi obţine viză pentru anul 2014, până la data de 15 ianuarie 2014.

Împreună cu cererea de acordare a vizei veţi depune:
-cazier judiciar
-certificatul ce atestă cursul urmat pentru 2014 sau dovada de achitare a cursului până la 31 dec. 2013
-raportul de activitate pe 2013
-asigurare professională valabilă pentru 2014
-dovada achitării integrale a cotizaţiilor fixe pentru 2014 şi cotizaţiilor variabile pentru 2013.

Formulare necesare acordării vizei pe 2014
>> Descarca
 
 
 
Intrebari test GEJ. >> Descarca
 
 
In atentia stagiarilor, Sambata 7 decembrie 2013 ora 10.00 la sediul filialei TESTARE SEMESTRIALA!
 
 
EXAMEN GEJ 2013

Vă comunicăm că examenul GEJ 2013 se va desfăşura in data de 02.12.2013 ora 16.00 la sediul filialei.
Înscrieri GEJ perioada 01.11.2013 - 22.11.2013. Condiţiile de inscriere sunt membru activ si cotizaţiile plătite la zi.

Cerere inscriere >> Descarca
Tematica >> Descarca
Fisa optiuni >> Descarca

 
 
 
In atentia stagiarilor din anii I şi II,
 
In data de 26.11.2013 la ora 16.00 la sediul filialei începe pregatirea stagiarilor
 
 

Sunteti invitati in data de 18.11.2013 la Universitatea EFTIMIE MURGU din RESITA, ORA 16, SALA C1.5., la simpozionul organizat de C.N.I.P.M.M.R ARAD, conform invitatiei din atasament.


Cu deosebita consideratie,
conf.univ dr. VENERA MANCIU
DECAN FSE

Formular inregistrare >> Descarca
Invitatie >> Descarca

 
 

EXAMEN APTITUDINI 2013

Va comunicam ca examenul de aptitudini din acest an pentru stagiarii anului III de stagiu care si-au indeplinit obligatiile potrivit Regulamentului de stagiu se va desfasura in zilele de 17 noiembrie 2013 - proba scrisa si 24 noiembrie 2013- proba orala.
Dosarele de inscriere se primesc la sediul filialei pana in data de 21 octombrie 2013.

Cerere inscriere examen aptitudini >> Descarca
Actele necesare pentru dosarul de inscriere la examenul

de aptitudini >> Descarca
 

 
 
In atentia stagiarilor care se prezinta la examenul de aptitudini

Incepand din 2 octombrie 2013 incepe pregatirea.
 
 
CECCAR

ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN

NE OFERĂ PRILEJUL DE A ADRESA PROFESIONIŞTILOR
CONTABILI CELE MAI SINCERE FELICITĂRI ŞI A LE
DORI MULT SUCCES ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ.
21 SEPTEMBRIE 2013
Restaurant Andy, Piaţa Reşiţa Sud, ora 10,00.

INVITAŢIE

Oamenii de afaceri ai secolului XXI, au întodeauna în preajma lor un profesionist contabil, care, prin cunoştinţele şi judecata profesională şi în spiritul unui cod etic, contribuie la succesul şi dezvoltarea managementului respectivei intreprinderi.

Probabil că ştiţi deja, Corpul Experţilor Contabil şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) gestionează activităţile de pregătire şi deontologie profesională a tuturor profesioniştilor contabili din România, indiferent de calitatea pe care o au: experţi contabili, contabili autorizaţi, directori economici, contabili şefi, şefi servicii financiar-contabile sau contabili angajaţi în diferite ramuri ale economiei.

Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca „Zi naţională a contabilului român” CECCAR Filiala Caras-Severin, are plăcerea de a vă invita, începînd cu orele 10,00 la Restaurantul Andy, Piaţa Resiţa Sud, să vă bucuraţi alături de noi, la manifestările ocazionate de această zi.
>> Descarca – Programul ZNCR 2013

Veţi avea ocazia să întîlniţi, pe lîngă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru şi oameni de afaceri, şi colegi de-ai dumneavoastră din profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv.

Vă rugăm confirmaţi participarea pe adesa de mail a filialei sau telefonic la numărul 0255 220 721.
Cu respect,

Preşedinte Director executiv
Ec. MUNTEAN GHEORGHE Ec. PINTEA LIDIA
 
 
 
Cursuri Institutul Bancar Roman  >> Descarca
 
 
In atentia membrilor,

In data de 25 septembrie ora 16.00 va incepe cursul "Fonduri europene", care va avea loc in sala de cursuri a filialei.

In data de 7 octombrie ora 16.00 va incepe cursul "Audit si certificare", care va avea loc in sala de cursuri a filialei.

Pentru informatii suplimentare contactati filiala.
 
 

EXAMEN ADMITERE LA STAGIU
29 septembrie – 6 octombrie 2013


In perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2013 se va desfăşura examenul de admitere la stagiu. In ziua de 29 septembrie 2013, va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile de expert contabil si contabil autorizat;

In ziua de 6 octombrie 2013 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică si financiară a intreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină si deontologia profesiei contabile.

Înscrierile se fac la sediul filialei pâna in data de 2 septembrie 2013.

Acte necesare inscrierii la examenul de admitere la profesie >> Descarca

Cerere de înscriere >> Descarca


Curriculum Vitae >> Descarca

 

Tematica expert contabil >> Descarca

Tematica contabil autorizat >> Descarca

 

 
Simpozion "Pavel Ciuce " Arad" detalii www.ceccararad.ro
 
 
ÎN ATENŢIA STAGIARILOR
SAMBATA 18 MAI 2013 LA ORA 10.00 LA SALA DE CURS A FILIALEI SE VA DESFĂŞURA EVALUAREA SEMESTRIALĂ .
 
 
Alegeri FCM

În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.
Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.
Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.
În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni.
Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.

Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).
FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.
Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.

Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

http://ceccar.ro/ro/?p=3269
 

 
 
Proces-verbal în vederea informării membrilor în legătură cu viitorul preşedinte al Filialei CECCAR Caraş-Severin

>> Descarca

 
 
Academia de Studii Economice din Bucuresti, in calitate de beneficiar al proiectului "ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOASTERE" (AAC), a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesionala continua al caror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ.

Avand in vedere buna relatie de colaborare si parteneriatul strategic dintre Academia de Studii Economice din Bucuresti si Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) aceste programe postuniversitare de formare profesionala continua sunt disponibile gratuit pentru toti membrii contabili. >> Detalii
 
 
Procesul-verbal în vederea informării membrilor în legătură cu viitorul preşedinte al CECCAR >> Descarca
 
 
În atenţia stagiarilor,
Vineri 12 aprilie 2013 ora 16.00 încep cursurile pentru stagiu, care se vor desfăşura la sediul filialei.
 
 

ALEGERI PRESEDINTE FILIALA

In atentia membrilor >> Descarca

Formular optiune >> Descarca

Lista candidati >> Descarca

Referat candidatura >> Descarca
 

 
pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO92 RNCB 0103 0441 8094 0001 - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la BCR Reşiţa. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.