prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente | M.TOMA | PRO DOMO | Noutati | Media | Stagiari

         
 
 

 
 
 

Evenimente CECCAR

 

C.E.C.C.A.R.
FILIALA Caras-Severin


I. În ziua de 20 martie 2019, ora 15:00, la Hotel Rogge, va avea loc Adunarea
generală a membrilor Filialei Caras-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:


1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea
programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii
filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind
activitatea desfăşurată în anul trecut;


2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;


3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;


4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;


5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului
filialei.


6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la
alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă
și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă
următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 16:00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți,
potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

Articol publicat la data de 05.03.2019

 

 

Potrivit Măsurilor de punere în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. (3) şi pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., aprobate prin Hotărârea nr. 09/62 din 14 martie 2009 a Conferinţei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, in anul 2019 la filiala CECCAR se vor organiza alegeri pentru functia de presedinte al consiliului filialei. >> Descarca calendar

In acest sens, atasat gasiti model declaratie de candidatura pentru functia de presedinte. >> Descarca declaratie candidatura

 

     
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2016 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2015 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2014 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2013 Detalii >>

 
 

Ziua Nationala a Contabilului Roman 2012 Detalii >>

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 
 
 
 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO92 RNCB 0103 0441 8094 0001 - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la BCR Reşiţa. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.