prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

PRO DOMO | Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

 

 
 
DESPRE NOI
 

prezentarea filialei | organigrama | consiliu | conducerea executiva | comisii

 

CECCAR, este organismul reprezentativ al profesiei contabile din Romania, autonom neguvernamental, non-profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tatii, prin filiale teritoriale.

Conducerea filialei este asigurata de Consiliul filialei, compus din 4 membrii alesi de Adunarea Generala a membrilor CECCAR din judet si de Biroul permanent din care fac parte domnii: Azap Mihaela, presedinte, Rez Carmen, vicepresedinte , Uzoni Manuela, vicepresedinte .

Conducerea operativa este asigurata de d-na Pintea Lidia, director executiv si d-ra Potocean Diana, sef birou administrativ.

Biroul stagiu si dezvoltare profesionala continua este condus de dl. Valentic Andrei.

Comisia de cenzori, formata din doamna Copil Paraschiva, asigura verificarea incadrarii in reglementarile legale ale activitatii financiare a filialei.

Monitorizarea calitatii serviciilor expertilor contabili si a contabililor autorizati se efectueaza prin auditorul de calitate, expertul contabil Banu Iosifa.

Eventualele nerespectari a normelor profesionale de catre membrii CECCAR intra in competenta de solutionare a Comisiei de disciplina ce fiinteaza la nivelul filialei si care are in componenta pe expertii contabili: Racareanu Ana, presedinte, Alexa Rodica, Corbeanu Camelia, Meresz Valentina, Farcasescu Iamabe membrii.

Comisia de arbitraj are ca si atributii efectuarea diligentelor pentru stingerea divergentelor intre membrii CECCAR si clienti.
 

 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi Ón contul RO92 RNCB 0103 0441 8094 0001 - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la BCR Reşiţa. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.