home      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membrii | evenimente 

PRO DOMO | Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

C.E.C.C.A.R. legislatie

 
 
C.E.C.C.A.R. LEGISLATIE
 

1. DECIZIE Nr. 158 din 17 februarie 2007 pentru aprobarea MAsurilor privind organizarea si desfasurarea examenului de diferentA pentru trecerea de la categoria profesionala contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesionala expert contabil

EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI sI CONTABILILOR AUTORIZAtI DIN ROMANIA
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 7 martie 2007

| >> descarca

2. HOTARARE Nr. 00/36 din 17 iunie 2000 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului EXPERTILOR Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI sI CONTABILILOR AUTORIZAtI DIN ROMANIA CONSILIUL SUPERIOR
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 12 septembrie 2000

| >> descarca

3. HOTARARE Nr. 00/39 din 21 noiembrie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de calitate si a Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei

EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI sI CONTABILILOR AUTORIZAtI DIN ROMANIA
CONSILIUL SUPERIOR
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 23 ianuarie 2001

| >> descarca

4. HOTARIRE Nr. 1 din 23 octombrie 1995 *** Republicata
Regulamentul de organizare si functionare a Corpului EXPERTILOR Contabili si Contabililor Autorizati din Romania


EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI sI CONTABILILOR AUTORIZAtI DIN ROMANIA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 28 martie 2001

| >> descarca

5. HOTARARE Nr. 07/58 din 24 martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplinA de pe langA consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului EXPERTILOR Contabili si Contabililor Autorizati din Romania


EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI sI CONTABILILOR AUTORIZAtI DIN ROMANIA CONFERINTA NAtIONALA
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 305 din 8 mai 2007

| >> descarca


6. NORMELE Nr. 2435 din 4 august 1997
privind evidenta, instruirea si perfectionarea profesionalA a cenzorilor (auditorilor statutari) din economie


EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 322 bis din 21 noiembrie 1997

| >> descarca

7. HOTARARE Nr. 07/58 din 24 martie 2007
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplinA de pe langA consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului EXPERTILOR Contabili si Contabililor Autorizati din Romania


EMITENT:CORPUL EXPERTILOR CONTABILI sI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA CONFERINTA NATIONALA
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 305 din 8 mai 2007

| >> descarca

8. ORDONANtA Nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

| >> descarca

 
 
 

 

 

Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi Ón contul RO92 RNCB 0103 0441 8094 0001 - Cont Colector Sucursala CARAS SEVERIN deschis la BCR Reşiţa. Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii.